کارگاه یک: فیت پروگرسیودر این کارگاه موضوعات زیر بررسی خواهد شد :

1- انتخاب فریم مناسب برای بیمار جهت فیت پروگرسیو

2- تنظیم فریم انتخاب شده قبل از اندازه گیری

3- اندازه گیری و مارکینگ فریم

4- نحوه سفارش عدسی پروگرسیو

5- بررسی سفارش دریافتی

6- عیب یابی و رفع مشکل بیمار بعد از تحویل

7- توصیه های لازم به بیماران استفاده کننده از عدسی های پروگرسیو

به همکاران و دانشجویان محترم که تمایل داشته باشند سرتیفیکیت رسمی توکای که تصویر آن مشاهده می شود با امضاء مدیرعامل شرکت توکای Mr Furuzawa  و مسئول فنی Mr Leuridan تقدیم می گردد.

مدرس : جناب آقاجانی تکنسین فنی شرکت توکای

موضوع : فیت عملی عدسی های پروگرسیو

زمان : چهارشنبه 1402/08/24 ساعت 14-16

مکان : برج سپید - جنب سالن اصلی کلاس یک

هزینه ثبت نام همکاران و دانشجویان رایگان می باشد و در صورت درخواست صدور سرتیفیکیت مبلغ 3.000.000 ریال به شماره کارت 5859837012263899 بنام انجمن اپتومتری خراسان واریز شده و فیش واریزی در فرم زیر آپلود شود .


هیچ فیلدی ایجاد نشده.