کارگاه علمی
                            تماس با ما  تماس با ما

کارگاه های جانبی حاشیه بیستمین کنگره اپتومتری خراسان

حضور دانشجویان محترم اپتومتری ثبت نام شده در این کارگاه ها با ارائه کارت ورودی رایگان است و نیاز به ثبت نام مجدد ندارد .

محل برگزاری  : سالن کنفرانس برج سپید – طبقه اول – جنب ورودی سالن اصلی

  1. چهارشنبه 1402/02/20 ساعت 14

موضوع : عدسی های طبی

مدرس : مهندس سینا گلمکانی – (تولید کننده عدسی - شرکت اپتیک اعتماد) 

     2.چهارشنبه 1402/02/20 ساعت 14:45

موضوع : اپتومتری و قوانین اشتغال به کار

مدرس : اپتومتریست سعید شاهپری – کارشناس ارشد اپتومتری(رئیس انجمن اپتومتری خراسان)

     3. پنجشنبه 1402/02/21 ساعت 14

موضوع : شناخت فریم های طبی و انتخاب فریم 

مدرس : اپتومتریست محمدمهدی قربانی – کارشناس ارشد اپتومتری

     4. پنجشنبه 1402/02/21 ساعت 14:45

موضوع : مارکتینگ و بیزینس 

مدرس : اپتومتریست محسن اسماعیلی – کارشناس اپتومتری و بازرس انجمن اپتومتری خراسان