کارگاه 2


استفاده کنندگان از عینک طبی یا لنزهای تماسی بعد از تجویز ، ممکن است با مشکلاتی روبرو شوند که موجب مراجعه مجدد بیمار به اپتومتریست شود . در این کارگاه به بررسی و تقسیم بندی و راه کارهای مورد نیاز همکاران در برخورد با این موضوع پرداخت می شود .

مدرس : محمد مهدی قربانی کارشناس ارشد اپتومتری

موضوع : عامل نارضایتی بیماران در کلینیک های اپتومتری و نحوه برخورد

زمان : پنجشنبه 1402/08/25 ساعت 14-16

مکان : برج سپید - جنب سالن اصلی _ کلاس یک

هزینه ثبت نام برای همکاران و دانشجویان رایگان می باشد .

جهت ثبت نام فرم زیر را تکمیل کنید .


هیچ فیلدی ایجاد نشده.