شناسه كاربري:
کلمه عبور:
(كلمه عبور خود را فراموش كرده ام)
عضويت در سايت

کنگره وهمایشها ی استانی

کنگره وهمایشها

 

 

تاريخ شروع

تاريخ پايان

عنوان

محل برگزاري

جزئيات

 1394/02/23  1394/02/25 پانزدهمین کنگره اپتومتری خراسان مشهد -برج سابکو
 1394/03/06  1394/03/08 اولين کنگره بين المللي تازه هاي گلوکوم  ايران - مشهد
    ا  
    ا  
    ا  
    ا  
    ا  
    ا  
    ا  
       
1 2 3 4