شناسه كاربري:
کلمه عبور:
(كلمه عبور خود را فراموش كرده ام)
عضويت در سايت

هیات مدیره

 

هیئت مدیره انجمن اپتومتری خراسان

1-رئیس هیئت مدیره                             دکتر عباس عظیمی خراسان

2-نائب رئیس                                           اپتومتریست : محمد رضا برادران روحانی

3-خزانه دار                                             اپتومتریست:محسن اسماعیلی

4-عضو                                                       اپتومتریست: محمود اثنی عشری

5-عضو                                                       اپتومتریست:  محمد ابراهیم  تولائی

6-مدیر عامل                                            اپتومتریست:محسن شاهپری

7-عضو علی البدل                                    اپتومتریست: تکتم وردکار

8-عضو علی البدل                                      اپتومتریست: محمود تازیک

9- بازرس                                                 اپتومتریست :نجمه قربانیان مشهدی

10- بازرس علی البدل                                 اپتومتریست:محسن وهاب رجائی