شناسه كاربري:
کلمه عبور:
(كلمه عبور خود را فراموش كرده ام)
عضويت در سايت

آموزشهای اپتومتری عمومی


عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
OcularMotility اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۲۰
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Ophthalmic Drugs کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۵۹
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
OculomotorReflexes اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۲۷
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Borish's Clinical Refraction (Butterworth-Heinemann, 2006) کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۶۴
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
3dvs اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۱۲
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
نسخه نويسي دراپتومتري اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۸۷
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Handbook of Nutrition and Ophthalmology کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۳
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
myopia اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ۵۱
توضیحات: