شناسه كاربري:
کلمه عبور:
(كلمه عبور خود را فراموش كرده ام)
عضويت در سايت

آموزشهای گروه روشنا


عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
تفسیر تصاویر پنتاکم مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۱۱۵
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Ocular response analyzer مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۴۲
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Dry Eye (قسمت دوم) مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ ۵۰
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Dry Eye (قسمت اول) مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۷۶
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
لنزهای تماسی نرم و آستیگمات مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۲۸
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
لنزهای تماسی سخت مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۱۷
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
کراتوکونوس و توپوگرافی قرنیه مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۱۷
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
فیلترهای جذب طیف پر انرژی نور مرئی (HEV) مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۴۳
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
لنزهای تماسی نرم و اکسیژن رسانی به قرنیه مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۲۰
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Diabetic Retinopathy مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۱۴
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
کاتاراکت مقاله آموزشی ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۱۸
توضیحات: