شناسه كاربري:
کلمه عبور:
(كلمه عبور خود را فراموش كرده ام)
عضويت در سايت

آموزشهای دید دوچشمی


عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
STRABISMUS a decision making approach کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۲
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
vision therapy.ppt اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۸
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
VerticalDeviations.ppt اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۲
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
AssessmentofStereopsis اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۱
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Aniseikonia اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۲۳
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Amblyopia کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۴۳
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
HorizontalDeviations اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۲
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
MallettUnits اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۰
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
PrismAdaptation اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۵
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Accommodation اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۶
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
ACA اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۷
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
synaptophor کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ ۵
توضیحات:
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
درمان غیر جراحی ایزوتروپی اسلاید ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ ۴۴
توضیحات: این اسلایدها مربوط به سخنرانی دکتر علی میرزاجانی در همایش اپتومتری خراسان می باشد که با کسب اجازه از محضر ایشان تقدیم می گردد.فایل ویدئو یی سخنرانی ایشان نیز بزودی درقسمت ویدئو های آموزشی آپلود خواهد شد
عنوان فایل
نوع آموزش
تاریخ ثبت
دفعات مشاهده
دانلود
Pickwell's Binocular Vision Anomalies, 5th Edition کتاب الکترونیک ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ ۲۲
توضیحات: کتاب اختلالات دید دوچشمی پیکول یکی از مهم ترین منابع امتحان کارشناسی ارشد اپتومتری می باشد