شناسه كاربري:
کلمه عبور:
(كلمه عبور خود را فراموش كرده ام)
عضويت در سايت

تاريخ خبر: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱

عینک تدریجی

عینک تدریجی

چند سالی است که استفاده از عینک های تدریجی برای افرادی که دچار عیوب انکساری دور وپیرچشمی بطور همزمان شده اند مرسوم گشته است.برخی از استفاده کنندگان از چنین عینک هایی نسبت به آنها ابراز نارضایتی می نمایندوحتی به دیگران توصیه میکنند که هیچگاه چنین عینک هایی را تهیه نکنندواین بدین دلیل است که آنها نتوانسته اند از عینک خود بهره ببرند،لذا تصور میکنند که ایراد از این عینک ها می باشد.

پاسخ این افراد اینست که اگر کسی نتوانسته است از این نوع عینک بهره ببرد ایراد در عینک نیست بلکه باید عیب را درجای دیگری جستجوکرد،زیرا تعداد بسیاری از افراد وجود دارند که بدون هیچ مشکلی از چنین عینک هایی استفاده می نمایندوآنقدر به آن وابسته اند که دیگر تحمل استفاده از عینک های تکدید را ندارند.

اولین نکته در استفاده از عینک های تدریجی مربوط به تجویز شماره آن است.درصورتی که شماره تجویز شده در دور یا نزدیک دقیق ومتناسب با شغل ،سن وفاصله کاری دید نزدیک بیمار نباشد،استفاده از عینک را دچار مشکل خواهد نمود.

نکته دوم انتخاب فریم مناسب برای فیت دقیق عینک تدریجی است.مسئله انتخاب صحیح فریم عینک بقدری مهم می باشد که فقط کسانی توانایی انجام آن را دارند که آموزش های ویژه ای را دراین مورد دیده باشند.توجه به زاویه پانتوسکوپیک وانحنای قدامی فریم وارتفاع فیت عدسی تدریجی، نقش مهمی درانتخاب فریم مناسب برای عینک تدریجی بازی میکندکه نیاز به دانش ،مهارت وآموزش دارد وقطعا بیمار نمی تواند آنها را تشخیص دهد وشخصا فریم مناسب را انتخاب نماید.

نکته سوم انتخاب نوع عدسی تدریجی می باشد.انواع مختلفی از عدسی های تدریجی توسط شرکت های سازنده تولید وعرضه میگردند که هرکدام دارای خصوصیات وکاربردهای خاصی می باشند.انتخاب نوع عدسی تدریجی با توجه به شغل بیمار ،میزان کارنزدیک ،فاصله کار نزدیک ونوع عیب انکساری بیمار دردور متفاوت خواهد بود.انتخاب نوع عدسی تدریجی نیز مسئله مهمی است که دراختیار بیمارنمی باشد ونیاز به آموزش ،مهارت وتجربه فراوان دارد.

نکته چهارم اندازه گیری وساخت دقیق عینک می باشد .درصورتی که تمامی موارد رعایت شده باشند ولی ساخت واندازه گیری عینک دچار مشکل باشد ،بیمار نخواهد توانست از عینک خود بهره ببرد.رعایت دقیق فاصله مراکز عدسی بصورت تک چشمی وارتفاع صلیب درساخت عدسی تدریجی بسیار مهم می باشدوهرگونه اختلافی درآنها باعث ایجاد مشکل برای بیمار خواهد شد.

درصورتی که تمامی نکات یاد شده درتجویز ،انتخاب فریم ،انتخاب نوع عدسی وفیت وساخت آن به دقت رعایت گردند،بیمار نه تنها با چنین عینک هایی مشکل نخواهد داشت بلکه به آن وابسته خواهد شد.چنین بیماری دیگر حاضر نخواهد بود که از عینک های تکدید متعدد استفاده کند بلکه با استفاده از یک عینک تدریجی کلیه نیاز های بینایی خود را برای تمامی کارهای چشمی دردور ویا نزدیک وفاصله بینا بینی برآورده خواهد نمود.

مزیت عینک های تدریجی جایگزینی آن با تطابق کاهش یافته می باشد.این بدین معنی است که فردی که درسن پیر چشمی با کاهش دامنه تطابقی خود دیگرقادر به دیدن واضح در فواصل نزدیک ومیانی نمی باشد با استفاده از این عینک ها قدرت تطابق خود را دوباره بدست می آورد ومی تواند درتمامی فواصل از بینایی مطلوب برخوردار باشد.

بسیاری از افراد دراطراف ما زندگی میکنند که برای دید نزدیک باید یا عینک دور خود را بردارند یا عینک دیگری را روی چشمان خود قرار دهند.تمامی این افراد با استفاده از عینک های تدریجی مناسب دیگر نیازی به برداشتن یا تعویض عینک نخواهند داشت وکافی است کمی سرخود را به سمت بالا حرکت دهند تا بتوانند دید نزذیک شفاف وواضحی داشته باشند

اپتومتریست سعید شاهپری(دانشجوی کارشناسی ارشد اپتومتری)

 

نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با این آموزش از قسمت زیر ارسال کنید

 ارسال نظر :

نام: *
ايميل: *
نظر: *
كد امنيتي:           كد امنيتي
عدد نمايش داده شده در تصوير را در فيلد كد امنيتي وارد كنيد.