کنگره های برگزار شده

اولین کنگره اپتومتری خراسان در روز بیست و هشتم تیرماه 1381 در محل دانشکده علوم پیراپزشکی (میدان فلسطین) برگزار شد . موضوع این همایش فوریت ها و داروهای چشمی مورد استفاده اپتومتریست ها و دبیر علمی آن دکتر داریوش فرخ بود .

دومين همايش اپتومتري خراسان در روزهاي  اول و دوم اسفند 1382در محل هتل صدر ( خيابان دانشگاه) برگزار شد. موضوع اين همايش لنزهاي تماسي و دبير علمی دکتر عباس عظیمی و دبیراجرایی اپتومتریست محمود اثني­ عشري بود.

سومين همايش اپتومتري خراسان در روزهاي دهم و یازدهم ارديبهشت 1383 در محل مجتمع فرهنگي ورزشي غدير ( بلوار 22 بهمن، تقاطع شهيد شيرودي) برگزار گرديد. در اين همايش 16 مقاله شد كه مهم­ترين عناوين آن­ها عبارت بود از : روش اورتوگراتولوژي براي اصلاح نزديك­بيني، لنزهاي پدياتريك، پيشگيري از عوارض لنزهاي تماسي، انايزومترپي، عدسي­هاي پلاريزه، عوارض استفاده از رايانه و ... . در اين همايش، سايت اينترنتي انجمن اپتومتري خراسان به عنوان اولين سايت جامع اپتومتري در ايران افتتاح گرديد.

چهارمين همايش اپتومتري خراسان در روزهاي هشتم و نهم ارديبهشت 1384 در محل تالار نور (خيابان آبكوه) برگزار شد. موضوع اين همايش لنزهاي تماسي و لابراتوار اپتيك و دبير علمي همايش آقاي دكتر عباس عظيمي و دبیر اجرایی اپتومتریست محسن اسماعیلی بود .

پنجمين همايش اپتومتري خراسان در روزهاي هفتم و هشتم ارديبهشت 1385 در محل مجتمع فرهنگي ورزشي غدير و با موضوع ((تازه­ترين روش­ها و تكنيك­هاي درمان نارسايي­ها و بيماري­هاي چشم)) برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دكتر عباس عظيمي بود .

ششمين همايش اپتومتري خراسان در روزهاي ششم و هفتم ارديبهشت 1386 در محل مجتمع فرهنگي ورزشي غدير برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دكتر عباس عظيمي و دبیر اجرایی اپتومتریست محسن اسماعیلی بود و مسائلي همچون آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه عيوب انكساري، تجويز عينك­هاي طبي مناسب، مسائل مربوط به كنتاكت لنز، مديريت بيماران كم­بينا، عدسي­هاي آنتي­رفلكس، انحرافات چشمي كودكان و تنبلي چشم در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

هفتمين همايش اپتومتري خراسان در روزهاي بیست و ششم و بیست و هفتم ارديبهشت 1387 در محل مجتمع فرهنگي ورزشي غدير برگزار شد. دبير علمي اين همايش آقاي دكتر عباس عظيمي بود. مهم­ترين عناوين مقالات ارائه شده در اين همايش نيز عبارت بود از (( روش­هاي اصلاح عيوب انكساري در بيماران استرابيسم)) ، ((ويژن­تراپي در انحرافات ايزو)) ، ((كليدهاي موفقيت در استفاده از لنزهاي داخلي چشمي چند كانوني)) ، ((ارزيابي ديد دوچشمي در افراد امبليوپ)) ، ((مقايسه حساسيت كنتراست قبل و بعد از جراحي ليزيك)) ، ((مروري بر ارتوكراتولوژي)) و ... .

هشتمين كنگره اپتومتري خراسان در روزهاي نهم , دهم ویازدهم ارديبهشت 1388 در محل هتل سحاب (منطقه ييلاقي حصار گلستان) برگزار شد. دبير علمي كنگره آقاي دكتر هادي استادي­مقدم و دبیر اجرایی اپتومتریست محمود اثنی عشری بود و محورهاي كنگره شامل اپتومتري و حوزه­هاي تخصصي، اپتومتري و پاتولوژي چشم، اپتومتري و اعصاب و روان، اپتومتري و فارماكولوژي، اپتومتري و قوانين و ... بود.

نهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي پنجم , ششم و هفتم خرداد 1389 در محل سالن همایش های برج ساپکو و با موضوع لنزهای تماسی برگزار شد. دبير علمي دکتر استادی مقدم و دبیر اجرایی اپتومتریست محمود اثنی عشری بود .

دهمین همايش اپتومتري خراسان بطور مشترک و ضمن توافق قبلی با انجمن علمی اپتومتری ایران و جامعه اپتومتری ایران در تهران , سالن همایش های رازی برگزار گردید .


یازدهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي هفدهم , هجدهم شهریور 1390 در محل سالن همایش های برج ساپکو و با موضوع لنز تماسی برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دکتر عباس عظیمی و دبیر اجرایی اپتومتریست محمود تازیک بود .

دوازدهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي بیستم , بیست و یکم و بیست و دوم اردیبهشت 1391 در محل سالن همایش های برج ساپکو و با موضوع لنزهای تماسی برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دکتر عباس عظیمی و دبیر اجرایی اپتومتریست محمود اثنی عشری بود .

سیزدهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي بیست و پنجم , بیست و ششم و بیست و هفتم اردیبهشت 1392 در محل سالن همایش های برج ساپکو و با موضوع کم بینایان و دید دو چشمی برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دکتر عباس عظیمی ودبیر اجرایی اپتومتریست محمدرضا برادران روحانی بود .

چهاردهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي بیست و چهارم , بیست و پنجم , بیست و ششم اردیبهشت 1392 در محل سالن همایش های برج ساپکو و با موضوع پاراکلینیک برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دکتر عباس عظیمی و دبیراجرایی اپتومتریست محمدرضا برادران روحانی بود .

پانزدهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي بیست و سوم , بیست و چهارم و بیست و پنجم اردیبهشت 1394 در محل سالن همایش های برج ساپکو و با موضوع CES برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دکتر عباس عظیمی و دبیر اجرایی اپتومتریست محسن شاهپری بود .

شانزدهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي بیست و نهم , سی ام و سی و یکم اردیبهشت 1395 در محل سالن همایش های برج ایثار واقع در هتل ثامن مشهد و با موضوع مدیریت کلینیکی اپتومتری برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دکتر عباس عظیمی و دبیر اجرایی همایش اپتومتریست محسن اسماعیلی بود .

هفدهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي سیزدهم , چهارده ام و پانزدهم اردیبهشت 1396 در محل سالن همایش های بیمارستان رضوی مشهد و با موضوع اپتومتری و ساخت علمی عینک  برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دکتر عباس عظیمی و دبیر اجرایی همایش اپتومتریست محمود اثنی عشری بود .


هجدهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي نوزدهم , بیستم و بیست و یکم اردیبهشت 1397 در محل سالن همایش های برج ساپکو مشهد و با موضوع اپتومتری نوین برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دکتر عباس عظیمی و دبیر اجرایی همایش  اپتومتریست سعید شاهپری بود .

اولین سمینار اپتومتری و علوم بینایی در روزهاي یکم , دوم و سوم آذر 1397 در محل سالن همایش های  برج ساپکو مشهد و با موضوع اپتومتری  و علوم بینایی برگزار شد. دبير علمي همايش  آقاي دکتر عباس عظیمی و دبیر اجرایی همایش اپتومتریست سعید شاهپری بود .


نوزدهمین همايش اپتومتري خراسان در روزهاي یازدهم , دوازدهم و بیستم اردیبهشت 1398 در محل سالن همایش های برج ساپکو مشهد و با موضوع لنزهای تماسی برگزار شد. دبير علمي همايش آقاي دکتر عباس  عظیمی و دبیر اجرایی همایش اپتومتریست سعید شاهپری بود .

دومین سمینار اپتومتری و علوم بینایی در روزهاي سیزدهم , چهاردهم و پانزدهم آذر 1398 در محل سالن همایش های  برج ساپکو مشهد و با موضوع اختلالات دید دو چشمی و ویژن تراپی  برگزار شد. دبير علمي همايش  آقاي دکتر عباس عظیمی و دبیر اجرایی همایش اپتومتریست سعید شاهپری بود .

کنگره اپتومتری کودکان در روزهای چهارم ، پنجم و ششم آبان 1401 در محل سالن همایش های برج سپید مشهد و با موضوع اپتومتری کودکان برگزار شد . دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر مسعود خرمی نژاد و دبیر اجرایی همایش اپتومتریست سعید شاهپری بود .


بیستمین همایش اپتومتری خراسان در روزهاي بیستم , بیست و یکم و بیست و دوم اردیبهشت 1402 در محل سالن همایش های برج سپید مشهد و با موضوع اپتومتری سالمندان برگزار خواهد  شد. دبير علمي همايش سرکار خانم دکتر آسیه احصایی و دبیر اجرایی همایش اپتومتریست سعید شاهپری می باشند .