برنامه های علمی                            تماس با ما  تماس با ما


با توجه به اعلام مدیریت آموزش مداوم دانشگاه ، جدول برنامه ها در حال تجدیدنظر می باشد به محض تایید برنامه جدید ، مجددا اعلام خواهد شد .