برنامه های علمی
                            تماس با ما  تماس با ما

 برنامه اجرایی سمینار.pdf

انجمن اپتومتری خراسان
عنوان سمینار:  لنزهای   تماسی 
مکان: مشهد، برج سپید، 24 تا 26 آبان 1402
روز اول چهارشنبه
24
آبان
1402
7:45-8:00
 افتتاحیه : تلاوت قرآن مجید و سرود   جمهوري اسلامي
ساعت
عنوان سخنرانی
نام و نام خانوادگی سخنران
تخصص سخنران
8:00-8:30
تاریخچه مختصر از لنزهای تماسی
دكتر عباس عظيمي
دكتراي تخصصي اپتومتری  
8:30-9:00
مروری کوتاه بر آناتومی و فیزیولوژی قرنیه
دکتر استادی مقدم
دكتراي تخصصي اپتومتری
9:00-9:30
خشکی چشم و تاثیر آن در انتخاب نوع لنز
دکتر منیره محجوب
دکترای تخصصی اپتومتری
9:30-10:00
اندیکاسیون تجویز لنز تماسی
دکتر جواد هرویان
دکترای تخصصی اپتومتری
10:00-10:30
تکنیک های ساخت لنزهای تماسی
اپتومتریست بهروز ظهوریان
کارشناس ارشد اپتومتری
10:30-11:00
استراحت و پذيرايي
11:00-11:20
آشنایی با متریال لنزهای نرم و محلول های آن
اپتومتریست مهرداد صادقی
کارشناس ارشد اپتومتری
11:20-11:40
مشخصات لنزهای سافت کاستومایز شده
اپتومتریست علیرضا جعفری
کارشناس ارشد اپتومتری
11:40-12:10
 مبانی  فیت لنزهای توریک در   افراد نرمال
اپتومتریست سعید شاهپری
کارشناس ارشد اپتومتری
12:10-13:00
موارد چالشی در فیت لنز توریک
اپتومتریست سعید شاهپری
کارشناس ارشد اپتومتری
13:00-14:00
نماز و نهار
14:00-14:30
آشنایی با متریال لنزهای هارد و محلول های آن  
اپتومتریست امیر اعتمادی مجد
کارشناس ارشد اپتومتری  
14:30-15:00
مبانی فیت لنزهای هارد در افراد نرمال
اپتومتریست حسین میرزایی
کارشناس ارشد اپتومتری
15:00-16:00
موارد چالشی در فیت لنز هارد
اپتومتریست حسین میرزایی
کارشناس ارشد اپتومتری

16:00-16:15
استراحت وپذیرایی

16:15-16:45
طراحی لبه های لنز های سافت
دكتر عباس عظيمي
دکترای تخصصی اپتومتری

16:45-17:15
اکسیژن رسانی لنزها
دکتر استادی مقدم
دکترای تخصصی اپتومتری

17:15-18:00
محلول ها و سیستم های مراقبتی
دکتر منیره محجوب
دکترای تخصصی اپتومتری
روز دوم
پنج شنبه
25
آبان
1402
ساعت
عنوان سخنرانی
نام و نام خانوادگی سخنران
تخصص سخنران
8:00-8:15
اثر لنزهای تماسی بر غدد میبومین
اپتومتریست فاطمه شاکری
کارشناس اپتومتری
8:15-8:30
لنزهای سافت تراپاتیک
اپتومتریست شیما مصباحی
کارشناس ارشد اپتومتری
8:30-8:45
لنز های بانداژ
دکتر نگاره یزدانی
دکترای تخصصی اپتومتری
8:45-9:15
لنزهای کنترل میوپی
دکتر الهام عزیزی
دکترای تخصصی اپتومتری
9:15-10:00
تجویز لنز تماسی در کودکان
دکتر مسعود خرمی نژاد
دکترای تخصصی اپتومتری
10:00-10:30
استراحت و پذيرايي
10:30-11:00
لنزهای سافت کراتوکونوس
اپتومتریست علیرضا جعفری
کارشناس ارشد اپتومتری  
11:00-11:45
مبانی فیت لنز در افراد مبتلا به کراتوکونوس
دکتر علی میرزاجانی
دکترای تخصصی اپتومتری
11:45-12:15
مبانی فیت لنزهای هیبریدی و مینی اسکلرال
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
دکترای تخصصی اپتومتری
12:15-13:00
موارد چالشی در  فیت لنز اسکلرال
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
دکترای تخصصی اپتومتری
13:00-14:00
نماز و ناهار
14:00-14:30
مبانی فیت لنزهای کورنئو اسکلرال
دکتر پرویز زرین بخش  
چشم پزشک
14:30-16:00
موارد چالشی در فیت لنز کورنئو اسکلرال
دکتر پرویز زرین بخش  
چشم پزشک

16:00-16:15
استراحت و پذیرایی

16-15-16:45
لنزهای خاص: هیبریدی و پیگی بک
دکتر جواد هرویان
دکترای تخصصی اپتومتری

16:45-17:15
لنزهای تماسی در ورزش
دکتر مسعود خرمی نژاد
دکترای تخصصی اپتومتری

17:15-18:00
عمر لنزهای تماسی
دکتر نگاره یزدانی
دکترای تخصصی اپتومتری


روز سوم
جمعه
26
آبان
1402
ساعت
عنوان سخنرانی
نام و نام خانوادگی سخنران
تخصص سخنران
8:00-8:30
انواع رسوبات لنز و مدیریت آن
اپتومتریست ایمان ورشویی
کارشناس ارشد اپتومتری
8:30-9:00
لنز های تماسی مولتی فوکال
اپتومتریست زهرا همتیان
کارشناس ارشداپتومتری
9:00-9:30
استفاده از لنزهای تماسی در توان بخشی افراد کم بینا
دکتر ملیحه کریم پور
دکترای تخصصی اپتومتری
9:30-10:00
مبانی تجویز در لنزهای ارتوکراتولوژی
اپتومتریست ریحانه شریعتی مقدم
کارشناس ارشد اپتومتری
10:00-10:30
ارتوکراتولوژی در Presbyopia
اپتومتریست محمود اثنی اشری
کارشناس اپتومتری
10:30-11:00
استراحت و پذیرایی
11:00 –11:30
عوارض غیرعفونی بدنبال استفاده از لنز تماسی
دکتر مسعود   صادقی
 دکترای تخصصی اپتومتری
11:30 –12:30
مدیریت عفونت باکتریایی بدنبال استفاده از لنزهای تماسی
دکتر رحیم صفاری
چشم پزشک، فلوشیپ قرنیه
12:30-13:30
مدیریت عفونت قارچی بدنبال استفاده از لنزهای تماسی
دکتر حسین محمدنژاد
چشم پزشک، فلوشیپ قرنیه
13:30-14:00
شایع ترین قارچ های ایجاد کننده کراتیت قارچی
دکتر حسین زرین فر
دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی
14:00-14:30
اختتامیه