برنامه های علمی
                            تماس با ما  تماس با مابرنامه بیستمین   کنگره اپتومتری خراسان
عنوان کنگره :   اپتومتری درافراد مسن
مکان: مشهد ، برج   سپید ، اردیبهشت 1402


روز اول چهارشنبه
20/2/1402
7:45-8:00
تلاوت قرآن مجید
سرود جمهوري اسلامي

عنوان سخنرانی
نام و نام خانوادگی   سخنران
تخصص سخنران
8:00-8:20
خیر مقدم دبیر اجرایی   کنگره بیستم
اپتومتریست سعید شاهپری   
دبیر اجرایی کنگره   بیستم 
8:20-8:40
خیر مقدم دبیر علمی  کنگره بیستم
دکتر آسیه احصایی
دبیر علمی کنگره بیستم
8:40-9:00
تحولات اپتومتری در   ایران
دکترجواد ملایی  
رئیس انجمن اپتومتری   ایران
9:00-9:30
تاریخچه مختصر از راه   اندازی  اپتومتری در دانشگاه مشهد 
دكتر عباس عظيمي 
دكتراي تخصصي اپتومتري
9:30-10:00
نقش بینایی در تعادل
دکتر هادی استادی مقدم
دكتراي تخصصي اپتومتري
10:00-10:30
عوامل موثر در تعیین   قیمت و کیفیت عدسی
مهندس رضا ناصح 
مدیرعامل شرکت عادل   خاورمیانه 
10:30 –   11:00
استراحت و پذيرايي
هيئت رئيسه : دکتر آسیه   احصایی، دکتر سمیرا حسن زاده، اپتومتریست حسين ميرزايي، دکترمنیره محجوب
11:00-11:30
تستهای تشخیصی در درمان خشکی چشم 
دکتر آسیه احصایی
دكتراي تخصصي اپتومتري
11:30-12:00
اصول کلی درمان خشکی چشم
اپتومتریست حسين ميرزايي
كارشناس ارشد اپتومتري
12:00-12:30
طراحی نرم افزار مبتنی بر موبایل جهت آموزش شخصی   سازی شده بیماران مبتلا به خشکی چشم
دکتر سمیرا حسن زاده
دكتراي تخصصي اپتومتري
12:30- 13:00
مقایسه تیزبینی سابجکتیو با تیزبینی استخراج   شده با پتانسیل برانگیخته  بینایی
دکترمنیره محجوب
دكتراي تخصصي اپتومتري
13:00-14:00
نماز و نهار
هيئت رئيسه : دکتر   جواد هرویان، دکترمنیره محجوب، دکتر مليحه كريم پور، اپتومتریست سيد بهروز ظهوريان
14:00-14:30
نکات کلینیکی و موثر در   توانبخشی افراد کم بینا
دکتر جواد هرویان
دكتراي تخصصي اپتومتري
14:30-15:00
نقش فیلترهای رنگی بر   توانبخشی بینایی افراد کم بینا
دکترمنیره محجوب
دكتراي تخصصي اپتومتري
15:00-15:30
تاثیر توانبخشی در   افراد مبتلا به رتینوپاتی
دکتر مليحه كريم پور
دكتراي تخصصي اپتومتري
15:30-16:00
مبانی تجویز در کم بینایی
اپتومتریست سيد بهروز   ظهوريان
کاندیدای دكتراي تخصصي   اپتومتري


تاریخ برنامه
ساعت
نشست
عنوان سخنرانی
نام و نام خانوادگی   سخنران
تخصص سخنران
روز دوم
پنج شنبه
21/2/1402
8:00-8:15
تلاوت قران مجید
هيئت رئيسه : دکتر محمد   اعتضاد رضوی ، دکتر فرید شکرچیان، دکتر علي میرزاجانی
8:15 10:15
پنل نحوه برخورد با بیماران نوروافتالمولوژی
سخنرانان :
 دکتر محمد   اعتضاد رضوی، فلوشیپ اکوپلاستی و استرابیسم
دکتر فرید شکرچیان، فلوشیپ اکوپلاستی و استرابیسم


10:15 – 10:45
استراحت و پذيرايي
هيئت رئيسه :  دكتر علي اكبر صابر مقدم ، دکترمحمد شریفی،   دکتر یاسر کیارودی، دكتر ابراهيم جعفر زاده پور  
10:45- 13:00    
موضوع پنل :اهمیت Binocular   Fusion  در بیماران استرابیسمی
سخنرانان :  
دكتر علي اكبر صابر مقدم، فلوشیپ اکوپلاستی و   استرابیسم
دکتر محمد شریفی فلوشیپ اکوپلاستی و استرابیسم
دکتر یاسر کیارودی ، فلوشیپ اکوپلاستی و استرابیسم
13:00-14:00
نماز و ناهار
هيئت رئيسه: دکتر عبدالله فرزانه، اپتومتریست مجتبی محمدپور، دكتر مسعود صادقي
14:00-14:30
توانبخشی کم بینایی با   سیستم های نمایش ویدیویی نصب شده روی سر
دکتر عبدالله فرزانه
دكتراي تخصصي اپتومتري
14:30—15:00
تجویز عینک های میکروسکوپی در افراد کم بینا 
اپتومتریست مجتبی محمدپور
کاندیدای دكتراي تخصصي اپتومتري
15:00-15:30
سیستم های شبکیه مصنوعی   
دكتر مسعود صادقي
دكتراي تخصصي اپتومتري

15:30-16:00
فیت عینک های تدریجی در   افراد مسن
اپتومتریست سعید شاهپری
کارشناس ارشد اپتومتریر 


تاریخ برنامه
ساعت
نشست
عنوان سخنرانی
نام و نام خانوادگی   سخنران
تخصص سخنران
روز سوم
جمعه
22/2/1402
8:00 – 8:15
تلاوت   قران مجید
هيئت رئيسه: دکترنگاره یزدانی ، دكتر سميرا حيدريان ، دکتر رحیم صفاری
8:30 – 9:00
لنزهای تماسی مولتی فوکال
دکترنگاره یزدانی
دكتراي تخصصي اپتومتري
9:00-9:30
جراحی عیوب انکساری در افراد مبتلا به پیرچشمی
دکتر رحیم صفاری
فلوشیپ  قرنیه و سگمان قدامی
9:30-10:00
توانبخشی بینایی پس از   ضربه مغزی
دكتر سميرا حيدريان
دكتراي تخصصي اپتومتري
10:00 – 10:30
استراحت و پذيرايي
هيئت رئيسه: دکتر الهام عزیزی، دکتر  مسعودخرمی نژاد، دكتر ابراهيم جعفر زاده پور
10:30 –11:00
دیپلوپی
دکتر الهام عزیزی
دكتراي تخصصي اپتومتري
11:00-11:30
تستهای الکتروفیزیولوژی   در افراد مسن
دكتر ابراهيم جعفر زاده   پور
دكتراي تخصصي اپتومتري
11:30- 12:30
مدیریت بیماران با فلجی   عصب زوج 4 و سندروم رترکشن دوئن
دکتر  مسعودخرمی نژاد
دكتراي تخصصي اپتومتري
12:30-13:00
استرحت و پذیرایی
هيئت رئيسه: ریحانه شریعتی ، طاهره رخشان   دادی ، زهرا همتیان ، آقای سعید شاهپری 
13:00 – 13:20
مدیریت بیمار مبتلا به   دژنرسانس شبکیه 
اپتومتریست ریحانه شریعتی   مقدم 
کاندیدای دكتراي تخصصي   اپتومتري
13:20-13:40
مدیریت بیمار مبتلا به رتینوپاتی دیابنی 
اپتومتریست زهرا همتیان   
کاندیدای دكتراي تخصصي   اپتومتري
13:40: 14:00
مدیریت بیمار مبتلا به RP
اپتومتریست طاهره رخشان   دادی
کاندیدای دكتراي تخصصي   اپتومتري