دبیرخانه کنگره های اپتومتری خراسان

بهترین انسان از عملش شناخته میشه و گرنه سخنان خوب در دیوارها هم نوشته می شود .     قدر زمان حال را بدانید که گذشته برنمیگردد و آینده شاید نیاید .     حیف که یادمان می رود بسیاری از آنچه امروز داریم همان دعاهایی بود که فکر می کردیم خدا آن ها را نمی شنود .     از دیگران شکایت نمی کنم بلکه خودم را تغییر می دهم ، چرا که کفش پوشیدن راحتتر از فرش کردن دنیاست (کوروش کبیر)     هیچ سرمایه ای همچون ادب و هیچ پشتیبانی همانند مشورت نیست . (امام علی علیه السلام)

                            تماس با ما  تماس با ما

 
موردی برای نمایش وجود ندارد.